Demencja

Opis choroby

Kryteria diagnostyczne dla demencji obejmują kombinacje deficytów umiejętności kognitywnych, emocjonalnych i społecznych, które prowadzą do osłabienia funkcji społecznych i zawodowych. Symptomem przewodnim jest zaburzenie pamięci. W początkowej fazie choroby pojawiają się zaburzenia pamięci krótkotrwałej i umiejętności postrzegania. W dalszym przebiegu zanikają również trwałe treści pamięci długotrwałej, a dotknięci chorobą z biegiem czasu tracą nabyte przez całe życie umiejętności i zdolności.

Demencja jest często skutkiem chronicznej i postępującej choroby mózgu z zaburzeniem wielu wyższych funkcji mózgowych, w tym pamięci, myślenia, orientacji, kondycji duchowej, liczenia, zdolności uczenia się, języka, mówienia i umiejętności dokonywania oceny i wyboru.

Upośledzenie umiejętności kognitywnych nie występuje nagle, np. w postaci zamglenia świadomości lub delirum. Aby nastąpiło pogorszenie pamięci musi nastąpić jedno z następujących zaburzeń:

  • afazja: zaburzenia mowy
  • apraksja: upośledzenie umiejętności wykonywania precyzyjnych, celowych ruchów
  • agnozja: upośledzenie umiejętności identyfikowania przedmiotów lub ich ponownego rozpoznawania
  • zaburzenia funkcji wykonawczych: planowania, organizacji, zachowywania kolejności

Postępowanie z pacjentem

Opiekunka osób starszych powinna być świadoma, że podejmując pracę w Niemczech w opiece nad osobą u której stwierdzono występowanie zespołu otępiennego czyli demencji (Demenz) może napotkać na następujące na problemy:

  • zaburzenie funkcji liczenia i rozumienia – osoba starsza nie będzie rozpoznawała właściwie nominałów pieniężnych, nie będzie potrafiła określić matematycznie ilości posiadanych i wydanych pieniędzy,
  • nie będzie też w stanie określić konsekwencji wynikających z rozporządzania pieniędzmi (wydawania pieniędzy).

Z reguły rodziny osób starszych w Niemczech, u których stwierdzono objawy demencji, starają się ograniczyć choremu możliwość samodzielnego decydowania o finansach, w początkowej fazie wystąpienia tych objawów jest to jednak trudne.

Opiekunka dla swojego dobra powinna również zawsze wiedzieć ile i gdzie ma własnych pieniędzy, tak aby w sytuacji krzywdzących zarzutów, nie mieć problemu.

Zaburzenia pamięci – zwłaszcza tzw. pamięci krótkiej (to co się działo przed chwilą, wczoraj, niedawno) są bardzo trudnym zjawiskiem dla opiekunki. W początkowych stadiach demencji są to drobne ale bardzo stresujące i przykre sytuacje – babcia życzy sobie, aby wazonik z kwiatami ustawić na stole salonie, a za parę minut jest zła i pokrzykuje, że wyraźnie mówiła, żeby kwiaty stały na stole w kuchni, a po następnych kilku minutach, znowu kwiaty mają wrócić do salonu.